بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

دزدی
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

به جوكم خنديدي

                     و نپرسيدي كه

        من آن مطلب را از كدامين كتاب دزديدم

منتقد اصل آن مطلب را در كتاب دگري يافته بود

             و كتابم همه ماند و نكرد هيچ فروش

و تو رفتي و هنوز

              يك چك برگشتي در زندان

                                   مي دهد آزارم

كه چرا قصه كوچك ما ،

        نام نويسنده نداشت؟

                   (يا شايد ... كه چرا راوي قصه مردم بودم)

.....  ......... ........................................

اصل اين مطلب در مورد نويسندگي است ولي من به خودم اجازه نمي دهم كه در مورد نويسنگي چيزي بنويسم

ولي به شما سفارش مي كنم اگر مطلبي را از جاي ديگري ذكر مي كنيد حتما نام منبع را درج كنيد تا کاری با ارزش داشته باشيد

اصلا به جای کپی مطلب يه لينک کافی است 

روی صحبتم با دستگاهای زيراکس در وبلاگها است