بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

۲۰
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

بيست . . .

نمره ای که می توان به خيانت داد

ولی نه در دفتر عشق

بلکه در مشق لجن زندگی کردن

بيست . . .

نه

خيانت ؟

نه من خيانت نکردم

نه

من هنوز عاشق هستم

و هنوز معشوق مجازی وجود دارد

ولی به حقيقت رسيدم

معشوق حقيقی هرگز برای معشوق مجازی مشکلی ندارد

عشق زيبا بود و فريبکار و دام تو محکم

خوش به حال سيلوا که مرد و نماند که پايان غم انگيز جنگ را ببيند

و خوش به حال آنکه

ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است