بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

دلتنگی
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

آنقدر دلم برايت تنگ شد

که ديگر جايی برای تو در آن نبود