بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

حقيقت تلخ است
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

اگر حرفی را گفتی و حتی کام خودت هم تلخ شد حقیقت را گفته ای
حقیقت آنقدر تلخ است که همه کس توان گفتم آنرا ندارد و لذا با آنچه که به مزاجش شیرین است مخلوتش می کند
پس حقیقت نه این است که حقیقت دارد