بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

 
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

همت عالی با کيسه خالی درديست

که به آن درد گرفتار نگردد کافر