بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

یه داستان جالب از دنیای سیاست
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:
سلام
این داستان زیر داستان سیاستمداران است . . .
چرا انگلیسی نوشتم ؟ نه فکر نکنید من از این تازه به دوران رسیده ها هستم که با انگلیسی خودمو به دیگران تحمیل می کنم نه. . .
این قسمتی از یک فیلم نه چندان جالبه که چون انگلیسیم ضعیف بود نخواستم با ترجمه ضعیف محتوا رو خراب کنم.
One day a diplomat sat down, he wrote tow letters and gave them to his successor.
He said , " when you get yourself into a situaion you can't get out of, open the first letter and you'll be saved.And when you get yourself into another situaion you can't get out of, open the second letter."
Well, soon enough, this guy found himself in a tight place,so he opened the first letter , which said,"Blame everything on me."
So, he blamed the old man. It worked like a charm.
He got himself into a second situation he couldn't get out of,and he opened the second letter.
It said, " sit down and write two letters."