بسیم یعنی کسی که همیشه تبسم به لب داره و یکی از صفت‌های پیامبری است که امتش را به تبسم دعوت می‌کرد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر. کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی . زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

حرف حساب
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ دی ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:
یه نفر گفت . . .
منتظر باش اما معطل نشو
تامل کن اما توقع  نکن
قاطع باش اما لجباز نباش
صریح باش اما گستاخ نباش
بگو آره اما نگو حتما
بگو نه اما نگو ابدا