بسیم یعنی کسی که تبسم دارد

نه سیم دارم و نه زر. نسیم هم که رهگذر.کشیده‌ام به روی لب تبسمی تصنعی. زدم به سیم اخر و بسیم شد تخلصم

بهمن 96
1 پست
آبان 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
4 پست
آبان 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
12 پست
تیر 91
14 پست
خرداد 91
20 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
4 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
5 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
18 پست
عاشورا
6 پست
شعر
61 پست
مذهبی
3 پست
خدا
41 پست
اجتماعی
25 پست
زندگی
81 پست
عشق
66 پست
زهرا
4 پست
بقیع
1 پست
شب_قدر
1 پست
امام_حسن
1 پست
شهدا
1 پست
طنز
25 پست
ترانه
2 پست
انتخابات
5 پست
اصول
13 پست
مشوش
4 پست
افشاگری
3 پست
محتسب
1 پست
دهه_شصتی
1 پست
پدر
3 پست
پارس
1 پست
تولد
3 پست
ازدواج
2 پست
تهمت_زنی
3 پست
تیاتر
2 پست
طلا
1 پست
لب
1 پست