به یاد بم

موقع افطار داشتم با خرمای مضافتی بم افطار می کردم که این شعر به ذهنم برخورد کرد . . .

از تلخی آن حادثه سخت غم انگیز
شیرینی خرمای بم از یاد همه رفت


یادمون باشه موقع افطار برای گذشته ها هم دعا کنیم .
خصوصا اونایی که به خاطر بی مبالاتی های مسئولین از دست رفتند
/ 0 نظر / 6 بازدید