بت شکستن هنر نمی‌باشد

متنی زیبا از عمو خسرو شکیبایی

از آدمها بت نسازید

این خیانت است 

هم خودتان ... هم به خودشان...!

خدایی می‌شوند که خدایی کردن نمی‌دانند...!

و شما در آخر می‌شوید سر تا پا می‌شوید

کافر خدایی که خود ساخته‌اید.

مرحوم خسرو شکیبایی

-------------------------------

پی نوشت:

1- من نمیخواستم بت  تو باشم...

خود تو مرا آنگونه که میخواستی در ذهنت تراشیدی...

خود تو از من خدا ساختی...

و امروز چه افتخاری دارد؟ شکستن بتی که حتی نمی‌خواهد در مقابل تو از خود دفاع کند

/ 5 نظر / 195 بازدید
تینا

دربت خانه خیالم ازتوبتی ساختم که هیچ ابراهیمی راضی به شکستن ان نیست...[لبخند][قلب]

تینا

خدایا بت بود ؛ “بت شکن” فرستادی من پر از بغضم ”بغض شکن” هم داری . . . ؟[ناراحت]

زیتون

چه خوب همه ی گناه ها گردنه ×تو× میشه این حرفاتون نشون از ضعف خودتون داره..

فتانه

بدوضی تحت تاثیر قرار گرفتم[ناراحت][گل]