اتفاق افتادنی‌ است

"اتفاق خودش اتفاق نمی‌افتد"*


ما حولش می‌دهیم که بیوفتد و خوشحال از خاکی شدنش


بی آنکه بفهمیم چه گردی بر سرمان می‌نشیند

 

" ای کاش می‌توانستم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد"*

--------------------------------------------------

*مطالب داخل گیومه از آن دیگریست

فقط خواستم با این وصله کاری ادبی خالی نبودن عرضه را جبران کنم...

/ 2 نظر / 5 بازدید
دوست

هول نه حول

دوست

بیوفتد نه : بیفتد یا بیافتد