دکان عمر فروشی

دکــان عـمر فــــروشـی کــــنار ایـن دنــیاسـت

بـیـا بــخر تـــو زمـــان را کـه احـتیاج شـماست

حـــــــــراج ثـــانیه‌هـا را نـــظـاره کـــن در مـــن

بـــــیا بــــخر ولـــیـکن ســــــوا مــکن خــــرمن

دکان عمر فروشیدکان عمرفروشی

اگــــر قـــرار ســــوا کردن و جــــدایی هـــست

بــرای هر دم این عــمر ارزش ســوایی هست

دو بــــسته‌ای که حــــــراج را شــــامل نیست

برای خــــــالق دکــــــان اگر چـه قـــابل نیست

دو بسته بـــــود در آنجا که لــــکـــ زد و پوسید

در آن زمـــــان که دل مـــن گــــــناه می‌بوسید

در آن کـــنار دکــــــان پر غـــبارِ حــسرت و گـرد

جـــوانــی‌ام سـپری شد به غـفلتی چون رعـد

فـــــــروختم زمـــــــان را به قـــــیمت ســــکـه

شــــراب داده‌ام امـــــــا گــــرفته‌ام ســـــرکــه

در آن عـــقب که پر از لـحظه‌های بـسیار است

همان دم است‌که عمرم همیشه در کار است

و مـــــانده جــــنس در ایـنجا فقط یـه ثــــانـیـه

ز ارزشـش بــــــــگویم کــــه هـسـت عـالــیـه

و آن دمـی ‌است که من محو مه‌رخش گشتم

اگــرچه شـــــاه ولی مــــات آن رخـش گشتم

عــــجب بــــساط غــریـبی بـه پـــا نـمودم من

دکـــــــان خــــــالی خــود را چـو وا نـمودم من

دکـــــــان عـمر فـروشی تـمام این دنـیـاسـت

دکـــان خــــالی من پـس چرا هنوز ایـنجاست

 -------------- بسیم ---------------

پی‌نوشت :

1-  زندگی ما حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی؟

                                                                       گفت: نه. ولی تمام شد !!! 

2- نگو فروشنده نبود. مشتری نبودی که میخواستی سوا بکنی.

فروختم عمرم رو به اون خدایی که درهم خرید.

/ 7 نظر / 56 بازدید
مصطفی

حمید ما تو ایران زمان زیاد داریم اگر میخری برات بفرستم به قول یکی از اساتید اگر وقت را میشد فروخت از اورانیم غنی شده 20 درصد بیشتر ارزش داشت

طنین

...[افسوس][وحشتناک]

فتانه

عالیه پســـــــــــــــــــــــر، حال کردم[دست][گل][گل][گل]

سحر

ازز ندگیت فقط دوتاشو میخرم اونم میخوام هدیه بدم به خودت [لبخند][قلب]

محمد

سلام. دکــان عـمر هرگز فــــروشـی نیست هدر مده زمـــان را کـه طلای طلا است[لبخند]

محمد

عزیز من خدا دنبال عمر ما نیست بلکه دنبال عمل توی عمر ماست و الا عمر که همه موجودات عالم هستی دارن [لبخند]

محمد

متاسفانه نه عمر فروشی است نه عمل حتی به خود خدا بلکه اهدا این عمل به خدا درسته اونم اگه خدا قبول کنه و الا به اندازه پشیزی هم ارزش نداره