فحاشی

من یک فاحشه نیستم اما . . .
گناه عشق آنقدر فاحش است که حتي فاحشه ها هم به گونه ای دیگر در من می نگرند
فاش می گویم که عاشم
و فحش باد بر هر فاحشه زاده ای که مرا چون خود بداند

-----------------
به قول یکی از دانشجوهای شاعر کرمان :
من گفتمان فحش شد در کوچه و شهر شما
اسب از نجابت می رود ، وقتی سوارش می رود

/ 2 نظر / 6 بازدید
عظيم

اونقدر که برای فاحشه ها احترام قايلم برای هر کسی نيستم

انجمن شاعران مرده

ولی به شهر من اگر می اييد فاحشه بياييد که فاحشه های شهر من از همه شما راهبه ترند!