سلام حسین

 

شبیه گل که بهاران به رنگ و بو برسد
هرآنکه رفته زیارت به آبرو برسد

دلم هوای حرم کرده بود، اما حیف
نشد نصیب دلم که به آرزو برسد

میان روضه نشستم، خمار صحن و سراش
به این خیال که بویی از آن سبو برسد

به سوی قبله نظر می‌کنم، "سلام حسین"
به این امید که شاید به گوش او برسد

#حمیدرضااکبری_مسلم

/ 0 نظر / 64 بازدید