یا کریم

یک شب سرد بارانی (تقریبا برفی)
این دو تا به خونه ما پناه آورده بودند و من هم بهشون پناه دادم تا گربه نخورتشون

yakarim.jpg?action=embed
خدایا تو این سرمای بیرون کی به جز تو پناهمون می ده؟
می دونم که نمی زاری گرگا بخورنمون

یا کریم./ 4 نظر / 10 بازدید
سوگلي

پنجره های امید را باز کن و اشتیاق باران را برای فرود بنگر....! بنگر! که چگونه گونه های پنجره را خیس می کند! بنگر که چگونه لحظات ناب عشق را برایمان به ارمغان می آورد........ بارانی که در سکوتش عظمت آسمان نهفته است و گلایه ها دارد از تنهایی قطرهایش! تو شعر بلند زندگیم هستی تو دریای مواج حقیقت را می شناسی و با موجها همسفر بوده ای... تو بارانی و سالها با رنگین کمان در آسمان زندگی می کردی........ این افسانه نیست این واقعیت است دستهای تو می تواند همه ی بیابانهای خشک را به باغهای پرگل تبدیل کند............. دستهای تو باران آور است هنوز وقتی بارون میاد / دلم عشق تو رو می خواد میگم به هر قطره بارون / بگین به دیدنم بیـــــــــــاد آقا بسیم خوشحالمون کردی بهمون سر زدی ... بازم سر بزنی خوشحال می شیم ... وبلاگتم قشنگه ... به قول خودت انتقاد کردن جسارت می خواد ... من آدم جسوری هستم ... ولی قشنگ و دلنشین می نویسی ... بعضی پستهات به دل می شینه ... خوش باشييی ...........................

ترلان

د ر ا خر ين لحظه د يد ا ر به چشما نت نگا ه كر د م و گفتم بد ا ن ا سما ن قلبم با تو يا بي تو بها ر يست هما ن لبخند ي كه تو ا ن ر ا ا ز من مي ر بو د بر لبا نت ز ينت بست. و به ا ر ا مي ا ز من فا صله گر فتي بي هيچ كلا مي. من خا مو ش به تو نگا ه می كرد م و د ر د ل با خو د مي گفتم : ا ي كا ش ا ين قا مت نحيف لحظه ا ي فقط لحظه ا ي مي ا ند يشيد كه ا سما ن بها ر ي يعني ا بر با ر ا ن ر عد و بر ق و طو فا ن نا گها ني و ا ين جمله ، جمله ا ي بو د بد تر ا ز هر خو ا هش بر ا ي ما ند ن و تمنا يي بو د بر ا ي با ا و بو د ن.

samira

salam. bea be webloge manam sar bezan: dandelion63.persianblog.ir

با خدا باش خایی کن.بالا ترین لذتها با او بودن است