سیگارپشت سیگار

خاکسترسیگار

کار هر روزش بود سیگار پشت سیگار

سیگارش را روشن می کرد

نفس عمیقی می کشید

و با آهی دود رو بیرون می داد 

و در لابلای حلقه‌های دود دنبال خاطراتش می گشت

وقتی دستش می سوخت 

تازه می فهمید که نه از عشقش چیزی مانده و نه از سیگار

سیگار دیگری روشن میکرد

سیگار پشت سیگار.....

خاکستر سیگار

/ 9 نظر / 40 بازدید
تینا

زیر سیگاری پر از ----- سیگار یک لیوان یک استکان چای نصفه یک جیگر سوخته یک خستگی تکراری ... با یک سیستم نفتی یک تخت خواب خالی از خواب اینها سهم من از این زندگیه. حالا به هر جرمی که می خواهی منو ببر جهنم...!!

تینا

گفـــت : اینقـــــــــدر سیــــگار نکـــــــش میمیــــری .. گفـــتم : اگــــــــه نکشــــم میمیــــرم.. گفــــت : اگــــــــه بکشـــــی با درد میمیــــری.. گفتـــــم : اگــــــه نکشـــــم از درد میمیــــــــــرم.. گفــــــت : هـــــوای دود جلـــوی درد و نمیگیــــره .. گفتـــــم : هـــــوای صــــاف جلــــــوی مـــــرگ و میگیـــــره؟ یکم نگــــام کـــــــرد و گفــــــــت بکـــــــــش!

تینا

وقتی که ” اون ” رفته و تویی که تنها تو تراس اتاقت با یه نخ سیگار روشن نشسته ، اون موقع می دونی چه آرزویی داری ؟ که بمیری ؟ نه ! که برگرده ؟ نه ! نه ! نه ! آرزوت اینه که اون نخ سیگار هیچوقت به آخرش نرسه . . .

فتانه

من که سیگاری نیستم چه خاکی تو سرم بریزم؟[ناراحت][ناراحت]

نازی

بابا طرف معتاد بوده نه عاشق:))[نیشخند]

هیچکس

مطمئنی که فردین هنوز زندست؟

saba

pas chera shabihe khodet nisti o shabihe fardini