خونه خالی

اگه خونه خالی نداری

به هیچ دختری نزدیک نشو

هر دختری فقط دنبال خونه خالی می گرده

و هیچ دختری نمیزاره خونه خالی بمونه

«بسیم»

========

پی نوشت:

1- منظورم از خونه خالی خونه دل بود. به من چه شما فکرتون خرابه

/ 4 نظر / 53 بازدید
ترانه

چه جمله ی فلسفی بود [شرمنده]

جوانه

افرین استاد خیلی به حال بود خوشم اومد حس خانما رو خب درک کردی

h

دلي که خال دل نيست چون اون دل از خدا درو شده همون بهتر که خانه خالي که بچه ها حدس ميزنن باشه