# شعر

دکان عمر فروشی

دکــان عـمر فــــروشـی کــــنار ایـن دنــیاسـت بـیـا بــخر تـــو زمـــان را کـه احـتیاج شـماست حـــــــــراج ثـــانیه‌هـا را نـــظـاره کـــن در مـــن بـــــیا بــــخر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 71 بازدید