تعبیر خواب

در خواب بدم مرا پریچهری گفت

تبریک به تو که بخت تو نیز شکفت

تعبیر چو کردمش فهمیدم من

امروز تو در کنار من خواهی خفت

/ 6 نظر / 33 بازدید
parvaz

تعبیر[لبخند] جالبیه

مهدیه مردی

مطالب خوب و جالبی بود

زهرا

در خواب بدم مرا پریچهری گفت تبریک به تو که بخت تو نیز شکفت تعبیر چو کردمش فهمیدم من امروز تو در کنار من خواهی خفت این متن را در تیر 87نوشتید فوق العاده است احسنت فکر نکن این مادر بزرگ چیزی نمی فهمه

تینا

خیلی زیباست... [گل]