غم

بنال بلبل با منت اگر سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

==============================

اگر چه بخت من اکنون چو غنچه لب بسته است

ولی به جان عزیزت که این نه از خواریست

==============================

وقتی دلت گرفته

وقتی دیگه فال حافظ هم کمکت نمی کنه

وقتی می دونی همه چیز بر وفق مراد است جز معشوقه

وقتی خیلی خری

احوالت از این بهتر نمیشه

/ 0 نظر / 3 بازدید